Består av 50 leiligheter, 46 rekkehus, 37 eneboliger i kjede og 23 eneboliger, tilsammen 156 enheter. Av dette er det bygget 79 enheter. Byggm. Turøy & Algrøy AS står for prosjektering, salg og oppføring.